De Turkse minister Hoax Labri Caglayansil  van de Turkse gerechtigheidspartij legt hierover uit dat Europese toeristen die veelal een christelijke achtergrond hebben zedenloosheid preken op islamitische stranden, waardoor de identiteit van de Turkse cultuur verloren gaat. Bovendien meent de minister, staat de bikini voor de onderdrukking van de Westerse vrouw. Europees-christelijke mannen zien hen liefst zo naakt mogelijk, tot op het schaamteloze af.  Een aantal vrouwen uit Nederland wilden voor de camera getuigen dat zij uit vrije wil strings dragen en dolgraag topless lopen, maar volgens de minister moeten deze vrouwen tegen zichzelf- en tegen onderliggende vrouw- onvriendelijke ideologieën beschermt worden.

Solidair zou het volgens de minister evenmin zijn. Zwaarlijvige vrouwen worden door de bikini terreur extra geïsoleerd. Slechts weinigen van hen durven zich tijdens het toeristenseizoen in Alanya in een bikini of badpak te vertonen. De sociale druk op het hebben van een slank en aantrekkelijk lichaam in combinatie met de dwingende en culturele norm maakt dat veel van hen iedere zomer opnieuw met gevoelens van angst, schaamte, depressie en zelfhaat zichzelf thuis verstoppen.

Dat er sprake is van onderdrukking blijkt volgens de minister ook uit het feit dat Westerse en in bijzonder christelijke vrouwen direct na hun huwelijk hun achternaam verliezen en die van hun man aannemen. Alsof ze eigendom is van hem. Kinderen krijgen eveneens de achternaam van de man. Uitsluitend meisjes zullen hun naam en identiteit op latere leeftijd opnieuw verliezen wanneer zij op hun beurt weer gaan huwen. In familierechtelijk verband zullen zij na het huwelijk in het uitdragen van hun identiteit tot een andere familielijn behoren.  Ook gaf de minister aan dat christelijke vrouwen in het Westen en met name in landen zoals het vrouwvijandige Nederland structureel minder salaris ontvangen voor hetzelfde werk dat mannen doen. Iedere maand een slordige 19% minder! Hierdoor kiezen de vrouwen er zogenaamd ‘vrij’ voor om massaal deeltijd te gaan werken en voor de kinderen te zorgen en blijft de man automatisch hoofdkostwinner, of beter gezegd hoofdkostwinnaar! Verder lichtte hij toe dat Westerse vrouwen vanaf hun kindjaren worden geïndoctrineerd middels vrouwonvriendelijke animatiefilmpjes. Van Smurfin tot Kwebbeltje. In haast iedere animatie of kinderserie krijgen jongetjes qua identiteit leuke, stoere, slimme, creatieve of ondernemende vaardigheden mee, en worden de vaardigheden van meisjes veelal gekoppeld aan uiterlijk of persoonlijkheid. Hierdoor leren Westerse vrouwen rond de definitieve sluiting van hun fontanel dat om een goede vrouw te zijn, je vooral aantrekkelijk en lief moet zijn.

Een ander argument gaf de minister op het feit dat bijna 70% van de vrouwelijke huidige veertigers is gevormd op huishoudscholen. De vrouwen leerden koken, wassen, strijken en kozen massaal (wederom) uit zogenaamde vrije wil een beroep in de richting van de zorg. Met als gevolg dat momenteel bijna alle uitvoerende- en laag betaalde beroepen in de zorg  door vrouwen wordt uitgevoerd. Hij spreekt over de wijkzorg, bejaardenzorg, de jeugdzorg, de mantelzorg, basisscholen, peuterspeelzalen en de verplegende zorggedeelten in ziekenhuizen. Dat Westerse vrouwen aangeven dit uit vrije wil te doen, zou hen door jarenlange indoctrinatie volledig ontoerekeningsvatbaar maken. Volgens het WEF ( World Economic Forum) zijn strikt genomen vrouwen in Nicaragua, Rwanda en de Filipijnen gelijker aan hun man dan Nederlandse vrouwen.

Om te voorkomen dat deze slecht betaalde, laaggeschoolde, vrouwvijandige vrouwen half naakt in een string de norm gaan bepalen in een land waar vrouwen nu nog  eenvoudig hogere posities kunnen bekleden binnen de politiek, het bedrijfsleven en net zoveel kans hebben als mannen om hoogleraar te worden op universiteiten, zal de bikini dus voortaan in Turkije worden verboden.  In ieder geval als het aan Erdoman en minister Hoax van binnenlandse zaken ligt.

Advertenties